Učitavanje...

Povlačenje

Pravne osnove reklamacije i povraćaja

Imate pravo da napravite reklamaciju - vraćanje Vaše porudžbine u roku od 14 dana od datuma preuzimanja Vaše porudžbine. Potrebno je da nam pošaljete zahtev za vraćanje u pismenom obliku (to može da bude pismom, e-mailom ili faksom). Ako želite da budete sigurni da će reklamacija biti ostvarena na vreme, neobhodno je ili da pošaljete Vaš zahtev ili da vratite robu u roku od 14 dana.

Vraćanje treba da bude poslato na sledeću adresu:

GLAMIRA.rs
GLMR EOOD
bul. Andrey Lyapchev №1A
Sofia 1756, Bulgaria

Faks: 07131/39419-19
E-mejl: service@glamira.rs

Posledice vraćanja:

U slučaju uspešnog anuliranja, svi proizvodi, usluge ili novčana sredstva, pružene od bilo koje strane, biće vraćena, a sva sredstva koja su bila blokirana se oslobađaju. U slučaju da je roba oštećana nakon isporuke pri vraćanju, korisnik treba da plati kompenzaciju. Kako bi se sprečilo plaćanje nadoknade štete, preporučujemo da ne koristite robu na način koji bi mogao da umanji njenu vrednost. Ako dugujete bilo kakvu nadoknadu usled oštećenja proizvoda, ona će biti odbijena od iznosa, koji treba da bude refundiran.

Pravo vraćanja ne odnosi se na dole navedene proizvode:

Proizvodi, koji su izrađeni prema specifikacijama korisnika ili koji su prilagođeni prema posebnim zahtevima korisnika, roba koja nije prikladna za slanje natrag zbog svog stanja, roba koja se može lako oštetiti tokom vraćanja i roba čiji je rok upotrebe istekao.