Učitavanje...

Više o biserima

Više o biserima

Biseri su nastali u unutrašnjosti školjke kao imunološki odgovor, odbrambeni mehanizam protiv potencijalne pretnje kao što su paraziti ili spoljne pretnje, koji bi mogle da ugroze ili povrede meko tkivo mekušaca. Mali komad tkiva iz donorske školjke se transplantira u školjku primaoca, što izaziva formiranje bisernog omotača, u kome mekušac deponuje kalcijum karbonat. Biseri se smatraju ženskim komadom nakita i povezuju se sa Mesecom i planetom Venerom.

Veličina

Što se tiče veličine, prvenstveno veličina bisera se izražava u milimetrima, mnogo ređe se navodi njihova težina. Što je veća veličina bisera, veća je i cena, ali kada je reč o veličini bisera skokovi cena mogu da budu neravnomerni. Kada veličina bisera dostigne raspon od 8-9mm u prečniku i više, cene imaju tendenciju da naglo porastu u poređenju sa cenama bisera, čiji je raspon veličine prečnika manji.

Oblik

Biseri se mogu sresti sa okruglim i ovalnim oblikom, oni mogu da budu kruškasti, pa čak i nepravilno oblikovani. Poslednji se nazivaju “barokni biseri”. Simetrične lopte ili sumetrične kapljice su oblici bisera, koji imaju najveću vrednost. Veličine bisera obično se kreću u rasponu od 2mm do 16mm u prečniku i ta veličina jedino zavisi od vrste mekušaca, gde je biser formiran.

Čistoća

Dobar kvalitet u smislu čistoće značio bi da biseri imaju karakterističan sedefni sjaj i da na njihovoj površini ima jasan i oštar odsjaj. Bili bi glatki i bez nedostataka i bio bi prisutan odgovarajući sloj sedefa, za povećanje čvrstoće.

Boja

Biseri se mogu sresti u različitim bojama, od bele sve do crne. Prirodna boja, međutim, rezultat je kombinacije nekoliko faktora, kao što je dominatna osnovna boja bisera, jedna ili više boja premaza preko osnovne boje i takođe uloga boje sedefa. Ovi poslednji mogu da budu suptilna kombinacija boja kao što su ružičasta, zelena, plava, pa čak i srebrna i one mogu da se menjaju kako okrećete biser u Vašoj ruci.