Učitavanje...

DOŽIVOTNA GARANCIJA NAKITA I PRODUŽENI PLANOVI ZAŠTITE

Šta je doživotna garancija nakita?

Doživotna garancija nakita je garancija da je proizvod izrađen u skladu sa najvišim standardima kvaliteta i sve moguće greške u originalnom dizajnu ili izradi biće pokrivene od strane proizvođača doživotno.

Šta pokriva doživotna garancija?

- Greške u originalnom dizajnu proizvoda

- Greške u korišćenim materijalima (kao što je vrsta metala ili boja)

- Funkcionalni nedostaci koji proizilaze iz izrade

Šta su planovi zaštite nakita?

Planovi zaštite nakita su prošireni planovi usluga koji Vam pružaju dodatne usluge koje nisu pokrivene standardnom doživotnom garancijom. Ovi planovi omogućavaju širu zaštitu Vašeg nakita pored Vaše doživotne garancije.

Koja je razlika između doživotne garancije nakita i planova zaštite?

Svaki GLAMIRA proizvod ima plan doživotne garancije, koji pokriva sve nedostatke proizvođača, ali ne pokriva rutinsko održavanje proizvoda i/ili oštećenja koja nastaju kao rezultat normalnog habanja tokom vremena, pogrešne upotrebe ili nezgoda. Nema dodatne naknade za doživotnu garanciju.

Planovi zaštite, s druge strane, pokrivaju zahteve održavanja ili oštećenja koja su posledica normalnog habanja, zloupotrebe ili nezgoda. Za ove planove postoji dodatna naknada, u zavisnosti od izabrane opcije plana zaštite, koji on pokriva.

Koliko vrsta planova zaštite je dostupno?

Nudimo dva plana zaštite sa različitim nivoima pokrivenosti.

Da li je obavezan izbor plana zaštite?

Ne, planovi zaštite nisu obavezni; međutim, možete da izaberete jednu od dostupnih opcija ukoliko više volite da imate proširenu pokrivenost garancije za Vaš nakit.

Koja je razlika između Proširenog plana zaštite i Plana proširene + zaštite?

Razlika između ova dva plana je nivo pokrivenosti pruženih usluga. Prošireni plan zaštite Vam omogućava da dobijete usluge održavanja nakon 60-dnevnog perioda vraćanja, dok Vam Plan proširene+ zaštite pruža šire usluge održavanja uključujući reprodukciju i zamenu kamena.

Kolika je cena planova zaštite?

Cena zavisi od Vašeg izbora proizvoda i nivoa pokrivenosti. Možete da vidite cenu izabranog plana i dodati je Vašoj porudžbini tokom plaćanja.

Da li je naknada za povrat pošiljke uključena u moj Plan zaštite?

Da, jeste. Kada vratite Vaš proizvod zbog servisiranja u okviru Vašeg plana zaštite, mi Vam dostavljamo otpremnicu i ne plaćate povrat pošiljke.

Kako koristiti Planove zaštite?

Sve što treba da uradite je da pratite našu redovnu proceduru povrata i opišete Vaš zahtev obuhvaćen Vašim planom zaštite. Pretplata Vašeg izabranog plana zaštite biće dostupna u našem sistemu i Vaš proizvod biće servisiran u skladu sa tim.

Kako obnoviti Plan zaštite?

Prošireni planovi zaštite dostupni su samo za izabrani vremenski period i ne mogu se obnoviti.

Šta ako odlučim da vratim moj proizvod za povraćaj sredstava?

Ukoliko nam vratite Vaš proizvod i on ispunjava sve uslove povrata (povrat napravljen u roku od 60 dana od isporuke, u originalnom nekorišćenom stanju i sa pečatom proizvoda), refundiramo Vam i naknadu za plan zaštite.

Da li mogu da koristim usluge drugog zlatara za osnovno održavanje dok imam moj plan zaštite?

Plan doživotne garancije i Planovi zaštite su nevažeći u slučaju modifikacije izvršene od strane trećeg lica. Molimo Vas, nemojte da servisirate Vaš proizvod na drugom mestu.

Opis usluga

 • Defekti proizvođača: Greške u izvornom dizajnu proizvoda i nedostaci koji proizilaze iz neispravnih metala ili izrade smatraju se greškama proizvođača.

 • Promena veličine prstena: Predlažemo jednokratnu besplatnu promenu veličine samo u okviru prvih 60 dana nakon isporuke Vaše porudžbine. Nakon tog perioda ne možemo da Vam predložimo uslugu za promenu veličine prstena. Planovi proširene zaštite omogućuju Vam da vratite prsten za promenu veličine čak i nakon 60 dana.

 • Obnavljanje rodijuma, poliranje i završna obrada: Redovnom upotrebom metal Vašeg nakita gubi sjaj; završna obrada ili rodijum (ako takav premaz postoji) mogu s vremenom nestati. Vaš nakit se besplatno polira i/ili dobija završnu obradu ili obnavljanje rodijuma, a ova usluga je pokrivena našim planovima zaštite.

 • Uklanjanje mrlja i patine: Bez obzira od kakvog metala je izrađen Vaš nakit, on može da potamni ili da poprimi patinu u zavisnosti kako je korišten. Ova usluga pokriva uklanjanje bilo kakve prljavštine, mrlje, patine ili oksidacije.

 • Popravak slomljenog nakita (bez dijelova koji nedostaju): Vaš nakit može se slomiti usled udarca, pogrešne upotrebe ili nesrećnog slučaja. Ova usluga pokriva popravak slomljenih dijelova, sve dok ne nedostaju dijelovi nakita i dragog kamenja na njemu (ako su dostupni) još uvijek su netaknuti.

 • Održavanje dijamanata, dragog kamenja i bisera: Vaš dijamant traje zauvijek, ali zahtijeva posebnu njegu kako bi zadržao svoju iskru. Drago kamenje i biseri su također vrlo osjetljivi i moraju se čistiti kako bi dugo zadržali svoju prirodnu ljepotu. Usluga održavanja dijamanata, dragog kamenja i bisera pokriva čišćenje kamenja i bisera na vašem nakitu.

 • Fiksiranje kamena (podešavanja bez zubaca): Nakit sa draguljima na kućištu bez zubaca može se s vremenom olabaviti i to može uzrokovati njihovo ispadanje ili gubitak. Fiksiranje kamena na ležištu bez zubaca učvršćuje kamen da bi on stajao na mestu.

 • Zatezanje zubaca: Zupci Vašeg nakita mogu se zakačiti za odeću i saviti se ili se s vremenom olabave, uzrokujući ispadanje i gubitak kamena. Zupci Vašeg nakita se proveravaju i zatežu ovom uslugom.

 • Popravak oštećenih postavki: Popravljena je oštećena glava prstena ili postavka na vašem nakitu.

 • Preoblikovanje: Vaš prsten može početi gubiti oblik zbog oblina i udubljenja uzrokovanih svakodnevnom upotrebom. Ova usluga pokriva preoblikovanje bilo kakvog krivog nakita.

 • Popravak lančića, kopči, naslona za minđuše, naslona za manžete: Lanci na nakitu mogu se negdje zakačiti i puknuti, narukvica ili kopče lančića mogu se oštetiti zbog česte uporabe. Naušnice i poleđine dugmadi za manžete mogu se olabaviti ili oštetiti kao rezultat normalnog trošenja i habanja. Ova usluga pokriva popravak bilo koje štete nastale takvim incidentima.

 • Zamena oštećenog ili izgubljenog kamenja do 2,5 mm po komadu: Bilo koji oštećeni ili izgubljeni dragi kamen do 2,5 mm zamenjuje se besplatno. Ukupan broj zamenjenog kamenja tokom plana ne može da bude veći od ukupnog broja kamena korištenog za izradu nakita.

 • Zamena oštećenih ili izgubljenih bisera: Oštećeni ili izgubljeni bisere zamenjuju se besplatno. Ukupan broj zamenjenih bisera tokom plana ne može da bude veći od ukupnog broja bisera korištenih za izradu nakita.

 • Popravak oštećenih delova emajla, oniksa, keramike, kože, drveta ili ugljenika: Delovi Vašeg nakita od emajla, oniksa, keramike, kože, drveta ili ugljenika mogu se oštetiti kao rezultat normalnog trošenja, pogrešne upotrebe ili nesreća. Te dijelove popravljamo i/ili obnavljamo prema proširenim planovima zaštite.

 • Zamena oštećenog ili izgubljenog centalnog kamena: Centralni kamen bilo koje vrste ili veličine zamenjuje se besplatno. Ova je usluga ograničena na samo jednu zamenu tokom perioda zaštite i obuhvaćena je samo Planom proširene+ zaštite.

 • Reprodukcija slomljenog nakita (bez delova koji nedostaju): Vaš nakit se može slomiti zbog udarca, pogrešne uporabe ili nesreće. Ako popravak slomljenih delova nije moguć, Vaš nakit se reproducira sve dok nema dijelova koji nedostaju i ako je kamenje (ako je dostupno) netaknuto. Ova je usluga ograničena na samo jednu reprodukviju tokom perioda zaštite i obuhvaćena je samo Planom proširene+ zaštite.

 • Besplatno graviranje nakon isporuke: Graviranje je besplatna usluga u trenutku porudžbine; međutim, ovu uslugu ne pružamo kasnije. Jednokratno besplatno graviranje nakon isporuke obuhvaćeno je jedino planom “Prošireni+Zaštita”.

 • Povrat novca nakon 60 dana od isporuke: Imate mogućnost za 60-dnevnu politiku povrata Vašeg nakita. Planovi zaštite ne daju pravo na novčani povrat vraćenog proizvoda nakon 60-dnevnog perioda.

 • Kredit trgovine nakon 60 dana od isporuke: Imate mogućnost za 60-dnevni povrat Vašeg nakita, a kredit trgovine je jedna od naših opcija povrata. Planovi zaštite ne daju pravo povrata proizvoda i dobijanje kredita trgovine nakon isteka 60-dnevnog perioda.

 • Gubitak ili krađa: Vaš nakit će biti osiguran od bilo kakve štete ili gubitka tokom isporuke Vaše porudžbine iz naših objekata do Vaše adrese; međutim planovi zaštite ne pokrivaju slučajeve gubitka ili krađe nakita nakon isporuke. Možete da kontaktirate osiguravajuće društvo, ako je to usluga koju biste želeli da imate.

PRAVILA I USLOVI

 • Planovi zaštite ostaju na snazi tokom izabranog vremenskog perioda nakon isporuke proizvoda.

 • Planovi zaštite ne mogu da se prenesu na druga lica, druge porudžbine ili proizvode.

 • Naknada za plan zaštite ne može da se koristi za druge usluge.

 • Naknada za plan zaštite ne može da bude iskorišćena ili unovčena u gotovini ili kao kredit trgovine.

 • Besplatna promena veličine prstena dostupna je samo jednom godišnje tokom perioda zaštite.

 • Besplatna zamena centralnog kamena ograničena je samo na jedanput tokom izabranog perioda plana zaštite.

 • Zamena kamena do 2,5 mm ograničena je na ukupan broj kamen (2,5 mm po komadu) na nakitu. Broj zamenjenih kamena tokom plana ne sme da bude veći od ukupnog broja korišćenih kamena na nakitu.

 • Usluge u okviru planova zaštite pokrivaju samo popravak ili obnovu elemenata proizvoda, koje su izvorno izabrani u porudžbini i ne uključuju njihovu zamenu za druge opcije proizvoda kao što su različite vrste kamena, metala, boje metala, širine, debljine ili završne obrade prstena.

 • Zamena delova nakita, koji nedostaju nije obuhvaćena planovima zaštite. Svi oštećeni delovi treba da budu vraćeni zajedno sa proizvodom kako biste iskoristili besplatne usluge popravka.

 • Planovi zaštite ne pokrivaju gubitak ili krađu nakita.

 • Proces popravka može da traje oko 25 radnih dana da bi se izvršile procedure predviđene planovima zaštite.

 • Planovi zaštite važe samo u trenutku kupovine i ne mogu da se kupe posebno.

 • Planovi zaštite su nevažeći u slučaju da je proizvod servisirala, popravljala ili modificirala treća strana.