Učitavanje...

PRAVILA I USLOVI KORIŠĆENJA ZA GLAMIRA.rs

Uvod

Pravila i uslovi korišćenja za maloprodaju elektronskom prodajom GLAMIRA.rs

1. Uvod

(a) Prodavac je specijalizovan za nakit i aksesoare, koji su u ponudi u sistemu onlajn prodavnice u GLAMIRA.rs. Ova opšta pravila i uslovi korišćenja važe za sve akvizicije proizvoda i usluga prodavca prema kupcu, osim ako je ovde drugačije precizirano.

(b) U ovim pravilima i uslovima, kupac se definiše kao fizičko lice koje obavlja transakciju sa prodavcem za ličnu upotrebu, i ni za jednu drugu komercijalnu ili nezavisnu aktivnost u koju bi inače kupac bio uključen. Ugovorna strana u okviru ovih pravila i uslova je bilo koje fizičko lice, pravno lice ili partnerstvo sa pravnim entitetom koje obavlja transakciju u okviru komercijalnih ili nezavisnih aktivnosti.

(c) Bilo koje odstupanje, kontradikcija ili dodatak bilo kojim pravilima ili uslovima će učiniti ugovor ništavnim, osim ako su se o tome prethodno dogovorili kupac i prodavac.

(d) Zadržano je pravo da se uradi revizija Pravila u bilo kom trenutku ispravkom ove strane. Ažurirana pravila će zameniti sve prethodne verzije Pravila.

(e) Korišćenje Sajta (uključujuću pristup, pretragu i registraciju na Sajt) potvrđuje bezuslovnu saglasnost ovim Pravilima i podleže pod neprekidnu saglasnost sa ovim Pravilima.

2. Potpisivanje ugovora

(a) Ponuda prodavca može biti podložna promeni u bilo kom trenutku bez obaveze o prethodnom obaveštenju, po diskreciji prodavca. Načinjen je sav potreban trud da se osigura da boje, dizajn i stil Glamirinih proizvoda predstavljenih na fotografijama na sajtu predstavljaju originalne proizvode, ipak mogu se desiti varijacije zbog tehničkih restrikcija reprodukcije boje na Vašem računaru i opremi. U skladu sa time, Glamira neće biti ni u kom slučaju odgovorna za bilo kakve greške ili netačosti na fotografijama ili grafičkoj prezentaciji proizvoda prikazanih na sajtu. Ako imate bilo kakva pitanja o proizvodima, možete, naravno, kontaktirati naš Odsek korisničkog servisa preko e-mejla na service@glamira.rs

(b) Potvrda porudžbine znači da kupac u potpunosti prihvata cela Pravila i uslove korišćenja. Sve porudžbine se mogu realizovati onlajn na Glamirinom sajtu. Transakcija predstavlja obavezujući ugovor koji zaključuje kupovinu proizvoda. Klikom na link "Pošalji porudžbinu", tokom onlajn procesa poručivanja na Glamirinom sajtu, kupac pravi obavezujuću porudžbinu svih proizvoda koji se nalaze u korpi. Porudžbina se ne može menjati ili otkazivati izuzev pod jasnim uslovima navedenim u Pravilima i uslovima korišćenja.

(c) Kupac će biti informisan e-mejlom čim je porudžbina primljena. Molimo, imajte u vidu: prijem ovog prvog e-mejla ne znači da je ugovor zaključen. Ugovor je zaključen slanjem potvrde o porudžbini ili slanjem proizvoda na dostavu.

(d) Slanje proizvoda na dostavu od strane prodavca takođe podrazumeva prihvatanje porudžbine. Prodavac ima pravo da odbije porudžbine bez davanja objašnjenja i razloga.

(e) Zaključivanje porudžbine će se uzeti sa rezervom, u smislu da prodavac je može dostaviti nepropisno ili ne uspe da je dostavi, dostavi ni jedan proizvod ili samo deo porudžbine.

Ovo važi samo ako prodavac zaključi transakciju sa konkretnom zaštitom or rizika i kada nije opremljen od strane njegovih dobavljača bez njegove krivice. Prodavac će se potruditi da nabavi proizvod. Ako proizvod ne može da se nabavi, Glamira će odmah refundirati uplatu koja je već bila primljena. Ako je proizvod nedostupan ili dostupan samo delimično, kupac će odmah biti obavešten.

(f) Nakon zaključenja ugovora – ako je proizvod poručen elektronski – tekst ugovora, zajedno sa zakonskim obavezujućim pravilima i uslovima korišćenja, će biti poslat kupcu putem e-mejla. Podaci koji su registrovani na sajtu predstavljaju dokaz o kompletnoj transakciji koja se obavlja između Glamire i njenih kupaca. U slučaju spora između Glamire i jednog od njenih kupaca o transakciji načinjenoj na sajtu, podaci registrovani kod Glamira se smatraju neoborivim dokazom o sadržaju transakcije.

3. Zadržavanje naslova i povlačenje

(a) Tiče se kupca: Poručeni proizvodi se smatraju vlasništvom prodavca sve dok se ne isplati puna cena proizvoda.
Tiče se ugovornih strana: Prodavac zadržava pravo na dobra sve dok se ne završi namirenje svih prava koja proističu iz tekućeg poslovnog odnosa.

(b) U slučaju kršenja ugovora od strane kupca (na osnovu, a naročito, neispunjavanja obaveza plaćanja, falsifikovanja informacija vezanih koje se tiču kreditne sposobnosti, ili poravnanja legalnih pravnih postupaka, ili pravnih postupaka vezanih za početak nesolventnosti protiv kupčeve svojine) prodavac će imati pravo da se povuče iz ugovora i zatraži povraćaj robe u bilo kom trenutku ako kupac nije dostavio – ili je dostavio samo delimično – isplatu za poručeni proizvod.

(c) Ugovorna strana ima pravo da ponovo proda zadržane proizvode u smislu nastavljanja poslovanja; ali sada dodeljuje sva dugovanja prodavcu; suma će biti finalna suma fakture uključujući sve troškove koji su se desili usled ponovnoe prodaje predmeta kupcu ili trećem licu. Prodavac prihvata transfer. Nakon završetka zadatka, ugovorna strana će biti naslovljena da polaže pravo. Prodavac zadržava pravo da objavi zahtev ako je ugovorna strana rukovala njegovim obavezama netačno ili odlaže isplatu.

(d) Po zahtevu kupca, prodavac je obavezan da oslobodi obveznice sve dok njihova ostvariva vrednost prekoračuje naloge koje kupac prima za više od 10%. Međutim, prodavac ima pravo da odabere koje će obveznice da oslobodi.

4. Cene i plaćanje

(a) Cene su podložne promenama. Kalkulacija cena se bazira na listi cena i popustima važećim na dan dostave ili usluge plus porez na dodatnu vrednost (PDV), kako je naveo prodavac.

(b) U pogledu ugovora na daljinu: Biće primenjena dodatna naplata za slanje, kao što je naznačeno u pregledu cena dostave. (Vidi Dostava, Odeljak 6 ovih pravila i uslova korišćenja). Ovu dodatnu sumu plaća kupac, uključujući i takse poručenih proizvoda.

(c) Kupac će jedino imati pravo na poravnanje kada se utvrdi da su reklamacije važeće, i po potvrdi koju prodavac ne poriče. Kupac samo može upražnjavati svoje pravo da odbije izvršenje tamo gde se reklamacije pojave iz istog ugovornog odnosa.

(d) U slučaju bilo kakve greške u ceni ili netačne informacije o proizvodu zbog štampanih grešaka ili grešaka sistema, GLAMIRA zadržava pravo otkazivanja svih narudžbi sa netačnim informacijama bez dalje obveze prema kupcu čak i posle primanja potvrde o narudžbini ili informacije i isporuci.

5. Opcije plaćanja i cene dostave

(a) Kupac može načiniti uplatu svim glavnim kreditnim karticama, Visa, Mastercard i American Express. PayPal i Prepayment su takođe prihvatljive. Prodavac zadržava pravo da isključi određene načine plaćanja.

(b) Kod kreditnih kartica i PayPal-a naplate se vrše u RSD.

(c) Tiče se plaćanja preko PayPal-a: Kupci treba da se registruju na paypal.co.uk. Biranjem PayPal-a kao način plaćanja, kupac se slaže sa pravilima PayPal-a u odsustvu drugih ugovora, ili ako nije drugačije navedeno u opisu proizvoda, proizvodi će biti dostavljeni čim se ukupna suma u potpunosti isplati na PayPal nalog prodavca.

(d) Troškovi slanja su kalkulisani kao sumirana ukupna suma provizije isporuke koju vrši prodava. Dalji detalji se mogu naći pod Dostava Cene.

6. Slanje

(a) Ukoliko nije drugačije naglašeno, sve cene uključuju PDV (gde je primenljiv) i isključuju troškove dostave. Slanje i dostava su besplatni. Molimo imajte u vidu da međunarodne carinske službe treba da se uzmu u obzir i da mogu izazvati varirajuće provizije slanja. Štaviše, u slučaju povraćaja proizvoda, prodavac zadržava pravo da naplati kupcu proviziju od 2 500 RSD za slanje, ako povraćaj ne ispunjava zahteve tačno naveden u Polisa povraćaja.

(b) U slučaju neraspoloživosti Glamirinog proizvoda nakon poručivanja, prodavac će poručiti odabrane proizvode što je moguće brže, informisati kupca bez odlaganja, i naznačiti pretpostavljeni datum dostave. Kako bi se ubrzala dostava, ovi proizvodi su označeni sistemom semafora. Proizvodi označeni vremenom dostave zeleno znače da su dostupni na lageru i/ili mogu biti proizvedeni u kratkom roku.

(c) Prodavac ima pravo – ako okolnosti zahtevaju – da dostavi poslatu robu u odvojenim delovima. U takvim slučajevima, najbolji interes kupca će biti uzet u pažljivo razmatranje, i neće biti opterećen dodatnim troškovima.

7. Prenos rizika

(a) Tiče se kupca: Kupac je obavezan da proveri dostavljen(e) proizvod(e) odmah nakon dospeća kako bi utvrdio saobraznost sa porudžbinom. Ako postoje neka neslaganja, kupac ne treba da prihvati paket i treba da opiše sva oštećenja (npr. Dokaze o neovlašćenom otvaranju paketa, oštećeni proizvod, nedostajući proizvod ili predmet, ili drugačiji proizvod od onog koji je poručen i/ili naznačen na dokumentu o pošiljci) napismeno direktno u izjavi koju uzima raznosač. Imajte na umu da rizik slučajnog gubitka, ili slučajnog oštećenja kupljenog objekta – uključujući tokom transakcija isporučivanja – se prenosi na kupca onog trenutka kada je obejat predat.

(b) Tiče se ugovorne strane: Rizik slučajnog gubitka, ili oštećenja proizvoda je prebačena na ugovornu stranu pri predaji, ili, u slučaju transakcije isporučivanja, kada su proizvodi predati raznosaču, utovariti na brod, ili bilo kojoj drugo strani nadežnoj da izvrši slanje.
Odbijanje bilo od strane kupca ili ugovorne strane da prihvati dostavu objekta će, i pored toga, biti smatrano prihvatom.

(c) Nakon procesa poručivanja Vaše porudžbine, uključujući stranicu o detaljima proizvoda i stranicu naplate, cena proizvoda prikazana u e-mejlu za potvrdu koji ćete primiti, ne uključuje “carinske provizije” (ako ih ima) koje se primenjuju na izvoz i uvoz u Vašoj zemlji. Poručivanjem se potvrđuje bezuslovni sporazum o pravilu da je kupac odgovoran za plaćanje dodatnih provizija.

8. Pravo kupca na povlačenje

(a) Polisa otkazivanja

(i)Ako prodavac ne može da ispuni preliminarni datum dostave, on će informisati kupca o vremenu isteka. U slučaju prekida poslovnih operacija prodavca, za koje on nije odgovoran, ili prekida u vezi sa podizvođačem, vreme dostave će biti produženo u skladu sa dužinom prekida. Kupac ima pravo da se povuče iz ugovora bez objašnjenja, vraćajući proizvod i podnoseći Formular o vraćenoj porudžbini prodavcu u okviru od 60 dana nakon primanja proizvoda, ako su ispunjeni uslovi iz Polise povraćaja. Međutim, važe izuzeci za proizvode koji su proizvedeni u skladu sa specifikacijama kupca ili koji su krojeni prema određenim potrebama kupca.

(ii)Period počinje nakon što prodavac primi kupčeva pisana uputstva da otkaže porudžbinu (u slučaju da je jedna porudžbina dostavljena u nekoliko odvojenih delova, period ne počinje dok se ne primi prvi deo dostave) i ne pre nego što je prodavac ispunio dužnosti i druge pravne obaveze. Kako bi se povlačenje iznelo bez odlaganja, dovoljno je da pošaljete svoj zahtev i proizvod u okviru datog vremena.

(b) Posledice povlačenja:

(i) Kako bi se zaključilo uspešno povlačenje, bilo koji proizvod ili novac koji se razmenio između dve strane u smislu transakcije mora biti vraćen, i bilo koja dobijena korist (npr. Interes) mora da se preda. Ako kupac nije u mogućnosti da vrati proizvode, ili je u mogućnosti da vrati deo, ili da ih vrati u oštećenom stanju, kupac je u obavezi da nadoknadi prodavcu punu zamenu vrednosti proizvoda, ako je kupac koristio dobra protivno nameni, ili ličnom profitu na neusaglašen način i neće uticati na važnost i delotvornost prava da ukine sporazum. Neće biti zahtevana komenzacija za proizvode koji su korišćeni u svrhu kojoj su namenjeni.

(ii) Troškovi povraćaja pošiljke moraju se naplatiti kupcu. Prodavac ne može da prihvati vraćenu pošiljku u slučaju da je paket ne pečatiran ili nedovoljno pečatiran.

Prodavac mora početi sa obradom kupčevog povraćaja u roku od 2 – 4 radna dana nakon prijema proizvoda. Prodavac će omogućiti da predmeti koji se ne mogu slati poštom budu pokupljeni.

Prodavac mora ispuniti obaveze da refundira isplatu u roku od 30 dana od kada je poslata deklaracija o povlačenju, ili u roku od 30 dana nakon što je vraćen proizvod. Prodavac ima potpunu slobodu u odlučivanju da li su proizvodi vraćeni Glamiri u originalnom stanju. Prodavac neće biti odgovoran ili obavezan, ako je bilo koji proizvod koji kupac želi da vrati izgubljen, preusmeren ili kasno dostavljen; stoga kupac mora snositi rizike odabranog načina slanja.

(iii) Pravo na povraćaj ne važi za sledeće proizvode:

Proizvodi koji su napravljeni po specifikaciji kupca ili krojeni po posebnim potrebama, nisu podložni povraćaju.

9. Povraćaji

(a) Ako je kupac fizičko lice koje poručuje privatnu porudžbinu sa/bez namera usmerenih na prodajnu ili samostalnu poslovnu svrhu, onda je on/ona potrošač i stoga ima pravo na opšta prava poništenje i povraćaj kako je naznačeno ispod.
U upražnjavanju prava na povlačenje u skladu sa Sekcijom 8 ovih pravila i uslova korišćenja, kupac je obavezan da vrati proizvode u njihovom originalnom stanju i pakovanju.

(b) Povlačenje je besplatno za kupca samo ako proizvodi nisu gravirani i ne uključuju bilo kakvu personalizaciju i/ili specifikaciju.

10. Garancija

(a) Snabdeveni proizvodi mogu malo odudarati od proizvoda opisanih na internetu sve dok je razlika u granicama normale i kupac se poziva da proveri tačnu informaciju o proizvodu unapred, pre potvrđivanja porudžbine (vidi Odeljak 2 / a Pravila i uslova korišćenja).

(b) Prodavac može za početak da bira između garancije zatražene preko sledećeg ispunjenja kroz prepravku ili zamenu dostave. Prodavac ima pravo da odbije traženu vrstu ispunjenja ako je ispunjiva samo pod nerazumnom cenom i ako druge vrste ispunjenja ne donose značajnu štetu kupcu.
U slučaju ugovornih strana, prodavac će prvo odabrati popravku ili zamenu po Vašoj garanciji na nedostatak proizvoda.

(c) Ako su kasniji radovi neuspešni, kupac može generalno zahtevati bilo redukciju naplate ili otkazivanje ugovora (povlačenje). U slučaju manjeg oštećenja, kupac neće imati pravo na opoziv – razmatrajući obostrane interese. U svim slučajevima žalbi na štetu protiv ugovornog partnera, umesto izvršavanja dostave ili usluge, kupac će zahtevati kompenzaciju za dodatni trošak u koji je zapao u oslanjanju na prijem i za koju ima pravo da je traži. Ako kupac traži kompenzaciju štete, važi ograničenje odgovornosti iz Odeljka 11 / a ovih pravila i uslova korišćenja.

(d) Pravo kupca u slučaju štete zahteva da je kupac prethodno ispunio svoja examination i obaveze obaveštavanja. Ugovorne strane, naročito, su obavezne da izveste očiglednu štetu u nabavljenim proizvodima što je pre moguće u okviru od dve nedelje nakon prijema proizvoda; neuspeh u tome će učiniti garanciju nevažećom. Tačna otprema oštećenih proizvoda, ili hitno obaveštenje da su proizvodi oštećeni, će biti prihvaćeno kao važeća žalba sve dok je ovo urađeno u okviru roka. Ugovorne strane su obavezne sa sačinjavanje svih neophodnih informacija i, naročito, za beleženje detalja i datuma kada se se dogodili, i za izveštavanje o šteti u blagovremenom periodu.

(e) Ako je kupac ugovorna strana, opis proizvoda od strane trgovačkog proizvođača će biti jedini kriterijum za utvrđivanje da li kvalitet proizvoda ispunjava neophodne standarde. Ni jedna druga javna izjava, svedočenje ili reklama proizvođača neće biti prihvaćena kao ugovorno obavezujući opis proizvoda.

(f) Period garancije za kupca je 2 godine nakon dostave proizvoda. Te dve godine garancije su nevažeće ako kupac namerno ili nehatno zanemari brigu o proizvodu. Gorenavedeno ogreničenje obaveza ne važi u slučaju gubitaka nastalih u nesrećnom slučaju, fizičke povrede ili štete po zdravlje.

(g) Prodavac nema nikakvih pravno obavezujućih garancija sa kupcem osim ako se izrazito ne dogovore. Garancija proizvođača ostaje nepromenjena.

11. Ograničenje odgovornosti

(a) U slučaju blage povrede obaveza, prodavčeva odgovornost i odgovornost podugovarača će biti ograničena na doglednu, često navedenu u ugovorima, neodložnu štetu u vezi sa proizvodom. Ovo će takođe važiti u slučajevima manjih prekršaja obaveza od strane prodavčevih predstavnika ili agenata. Prodavac neće biti odgovoran u slučajevima kršenja drugih ugovornih obaveza običnim nemarom. Prodavac će biti odgovoran za kršenje pravnih ugovornih položaja kupca. Pravni ugovorni položaji kupca su oni za koje ugovor obavezuje da se odobre potpisom kako bi se upotpunile. Prodavac će takođe biti odgovoran za bilo kakvo kršenje ovih obaveza koje omogućuju realizaciju ugovora u skladu sa pravilima sa početka i na čije se pravilo korisnik oslanja.

12. POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI I LIČNIH PODATAKA

Molimo Vas da pročitate pažljivo kompletan tekst naše Politike zaštite privatnosti i ličnih podataka , koja je ovde u sažetom obliku, pre nego što počnete da koristite ovu Internet stranicu. Prilikom slanja Vaših podataka na ili putem ove Stranice, Vi pristajete na prikupljanje, obradu i zadržavanje Vaših podataka na način kako je opisano u Politici zaštite privatnosti.

GLAMIRA obrađuje Vaše lične podatke u saglasnosti sa zahtevima opšte regulative o zaštiti podataka (EU) 2016/679 - Opšte uredbe za zaštitu podataka (GDPR), sporazuma između EU i SAD, kao i važećeg nacionalnog zakonodavstva za zaštitu ličnih podataka

Kategorije ličnih podataka, koje obrađuje GLAMIRA

 • Vaši podaci za kontakt - imena, poštanska adresa, broj telefona ili mobilni broj, email adresa
 • Vaša IP adresa
 • Detalji o kupovini, uključujući način plaćanja i broj transakcije
 • Istorija Vaše porudžbine
 • Informacije prikupljene od Korisničkog servisa - svaka vrsta komunikacije i korespondencije između Vas i naše korisničke službe.
 • Pod određenim uslovima i u malobrojnim slučajevima, možemo da Vas zamolimo da nam pošaljete dodatne informacije iz Vaše lične karte da bismo mogli da potvrdimo Vaš identitet.
 • U ograničenom broju slučajeva, možemo da Vas zamolimo da nam pošaljete Vaše fotografije, video zapise ili druge podatke u slučaju da ste izrazili želju da učestvujete u jednoj od naših nagradnih igara, kampanja ili drugih događaja.
 • GLAMIRA zadržava pravo da šalje svim svojim korisnicima poziv za učešće u istraživanju, kojim se ocenjuje zadovoljstvo korisnika. Učestvovanje je uvek po izboru i nije obavezno.
 • GLAMIRA ne obrađuje i ne čuva podatke o Vašoj kreditnoj kartici ili drugim finansijskim instrumentima.

Zakonitost obrade podataka

 • GLAMIRA obrađuje Vaše lične podatke nakon što je dobila Vašu saglasnost za njihovu obradu.
 • GLAMIRA obrađuje Vaše lične podatke, potrebne za izvršenje Vašeg ugovora o kupovini na našoj Internet stranici.
 • GLAMIRA obrađuje Vaše lične podatke, potrebne za ispunjavanje uslova poreskog, finansijskog ili drugog lokalnog zakonodavstva.

Obrađujemo Vaše lične podatke sa sledećim ciljevima:

 • U cilju tačnog i korektnog izvršenja i isporuke Vaše porudžbine.
 • U cilju jasne i pravovremene komunikacije sa Vama o statusu Vaše porudžbine.
 • U cilju garancije unutar garantnog roka proizvoda.
 • U cilju istraživanja zadovoljstva korisnika i programa lojalnosti.
 • U cilju ispunjenja zahteva poreskog i finansijskog zakonodavstva - za prijavu i obračun naše prodaje.
 • U posebnim okolnostima, GLAMIRA može da obrađuje Vaše dodatne podatke za identifikaciju kako bi izbegli finansijsku prevaru ili krađu identiteta.
 • Kao izuzetak, GLAMIRA može da obrađuje dodatne podatke kao što su fotografije, video zapisi i drugi multimedijski materijali za potrebe različitih kampanja ili nagradnih igara, samo u slučajevima kada korisnici učestvuju u ovim događajima.
 • Da bismo mogli da šaljemo naše biltene i promotivne materijale, ali samo u slučajevima kada su nam korisnici dali svoju saglasnost za to.

Vremenski period, za koji će biti sačuvani Vaši lični podaci:

GLAMIRA čuva Vaše lične podatke, koje ste poslali prilikom registracije Vašeg naloga na našoj Stranici sve dok je Vaš nalog aktivan.

GLAMIRA čuva Vaše lične podatke tokom izrade i isporuke proizvoda, kao i u periodu navedenom u Reklamacije - politika vraćanja za eventualne moguće povrate i garanciju proizvoda, ali ne duže od 2 godine ili duže od perioda garancije.

U slučaju da nam trebaju dodatni podaci za potvrđivanje Vašeg identiteta, čuvaćemo Vaše podatke sve dok zakonski zahtev za čuvanje ovih podataka više nije na snazi.

U slučaju prikupljanja Vaših ličnih podataka zbog učešća u određenim kampanjama, nagradnim igrama i drugim promocijama, za svaki se slučaj ponaosob treba odrediti točno razdoblje obrade i o tome trebaju da se obaveste učesnici.

Potencijalni primaoci Vaših ličnih podataka su:

GLAMIRA ne daje Vaše lične podatke trećim licima, osim ako nije zakonski obavezna ili za operativne potrebe navedene u nastavku:

GLAMIRA daje Vaše ime, adresu i broj telefona kurirskoj kompaniji, koja isporučuje Vašu porudžbinu.

U izuzetnim okolnostima, GLAMIRA može da potvrdi Vaše lične podatke kompaniji, koja se bavi platnim prometom, u cilju spečavanja finansijske prevare ili krađe identiteta.

GLAMIRA može da pruži neophodne lične podatke javnim računovodstvenim i finansijskim organima, kao i poreskim i drugim javnim organima kada to zahteva zakonovadstvo.

Vaša prava kao subjekta ličnih podataka - u bilo kom trenutku Vi imate pravo da:

 • Zatražite pristup Vašim ličnim podacima koje GLAMIRA obrađuje, takođe i da dobijete njihovu kopiju
 • Zatražite brisanje ličnih podataka u smislu Vašeg prava (na zaborav) ukoliko smatrate da više nisu potrebni za svrhu za koju su prikupljeni ili obrađeni. Imajte u vidu da ovo pravo ne može da bude ostvareno u slučaju kada poseban zakon izričito predviđa tačno definisan termin u kojem trebaju da budu sačuvani Vaši podaci.
 • Zatražite korekciju netačnih ličnih podataka u slučajevima kada oni ne odgovaraju istini.
 • Da biste ostvarili jedno od gore navedenih prava, jednostavno nam pošaljite email poruku sa Vašim zahtevom, koristeći naše podatke za kontakt na našoj Stranici ili email na: service@glamira.rs. Odgovorićemo Vam u što je mogućem kratkom roku.
 • U bilo kom trenutku u kome ste zabrinuti i smatrate da su Vaša prava narušena, imate pravo da podnesete žalbu nadzornom organu, kao što je niže navedeno.

Naše preporuke za Vas u vezi zaštite Vaših ličnih podataka:

 • Čuvajte Vašu lozinku na sigurnom i nemojte da je delite sa trećim licima.
 • Ako koristite računare na javnom mestu (u biliblioteci ili Internet kafeu), uverite se da ste se odjavili sa Vašeg naloga pre nego što ste isključili računar.
 • GLAMIRA garantuje da neće stupati u kontakt sa trećim licima, osim u gore navedenim slučajevima u ovoj Politici zaštite privatnosti i ličnih podataka, vezano za Vašu porudžbinu.
 • GLAMIRA garantuje da neće zahtevati da naši korisnici otkrivaju svoju lozinku za korišćenje ove Stranice. GLAMIRA ne zahteva od korisnika da otkrivaju podatke o svojim bankovnim računima ili drugim finansijskim instrumentima. Svaki takav zahtev napravljen telefonom, chatom ili emailom biće ignorisan.

Ako Vam je neko uputio takav zahtev, odmah se obratite i obavestite GLAMIRU.

Kako možemo da zaštitimo Vaše lične podatke?

GLAMIRA je osigurala i preduzela sve administrativne, tehničke i fizičke mjere kako bi zaštitila Vaše lične podatke od slučajnog, nezakonitog ili neovlašćenog uništenja, gubitka, pristupa, otkrivanja ili korišćenja.

GLAMIRA je usvojila sopstvena unutrašnja etička pravila za obradu ličnih podataka, a naši zaposleni su prošli posebnu obuku o načelima Prava za zaštiti ličnih podataka i osnovnih obaveza preduzeća u skladu sa Opštom uredbom za zaštitu ličnih podataka (GDPR).

Mi preduzimamo mere sigurnosti na našoj web stranici i drugim sistemima korišćenjem tehničkih, organizacionih i drugih dodatnih mera protiv gubitka, uništenja, pristupa, promene ili distribucije Vaših podataka od strane neovlašćenih osoba. Uprkos redovnim proverama, potpuna zaštita od svih pretnji nije moguća.

Ko je odgovoran za obradu Vaših ličnih podataka?

Sva pravna lica u okviru GLAMIRA grupe deluju kao zajednički kontrolori u smislu Opšte uredbe za zaštitu ličnih podataka (GDPR) - (EU) 2016/679 - čl. 26.

Sva pravna lica unutar GLAMIRA grupe obrađuju lične podatke naših korisnika u skladu s posebno potpisanim ugovorom sa nama. Sakupljamo iste kategorije ličnih podataka naših korisnika, obrađujemo ih samo u svrhe navedene u ovoj Politici zaštite privatnosti i ličnih podataka. GLAMIRA osigurava da sve kompanije u grupi preduzmu iste tehničke i organizacione mere da bi zaštitile Vaše lične podatke.

Odgovorno telo za obradu Vaših ličnih podataka kao našeg korisnika je:

Vaša zemlja

Odgovoran za obradu Vaših ličnih podataka

Web stranica i kontakt

Posebno telo kome možete da podnesete žalbu

Nemačka
Austrija
Švedska
Belgija
Holandija
Italija
Mađarska
Španija
Rumunija
Poljska
Slovačka
Irska
Litvanija
Portugal

GLAMIRA GmbH
Sontraer Straße 19,
60386, Frankfurt, Njemačka

https://www.glamira.de
Email: service@glamira.de

Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Husarenstraße 30 53117 Bonn
e-mail: poststelle@bfdi.bund.de
Website: http://www.bfdi.bund.de/ Nadležnost za žalbe je podeljena između različitih organa za zaštitu podataka u Nemačkoj. Spisak možete da vidite ovde: https://www.datenschutz-wiki.de/Aufsichtsbeh%C3%B6rden_und_Landesdatenschutzbeauftragte

Bugarska
Hrvatska
Češka Republika
Danska
Estonija
Finska
Francuska
Latvija
Malta
Slovenija
San Marino
Grad Vatikan
Brazil
Meksiko
Argentina
Kolumbija
Peru
Bolivija
Ekvador
Honduras
Dominikanska Republika
Gvatemala
Kostarika
Urugvaj
Čile
Kina
Japan
Moldavija
Singapur
Novi Zeland
Crna Gora
Vijetnam
Indija
Ujedinjeni Arapski Emirati
Južna Afrika
Hong Kong
Srbija
Kanada

GLMR EOOD
Blvd. Andrei Lyapchev №1A,
1756, Sofia, Bugarska

https://www.glamira.bg
service@glamira.bg

Komisija za zaštitu ličnih podataka - https://www.cpdp.bg/

Švajcarska
Lihtenštajn

GLAMIRA CH GMBH Frauenfelderstrasse 31 8555, Müllheim Dorf, Švicarska

https://www.glamira.ch/
service@glamira.ch

Državni komesar za informisanje i zaštitu podataka - https://www.edoeb.admin.ch

Australija

GLAMIRA Australia PTY Limited Level 35, Tower One Barangaroo, International Towers 100 Barangaroo Avenue Sydney, NSW 2000, Australija

https://www.glamira.com.au
service@glamira.com.au

Australijski komesar za informisanje - https://www.oaic.gov.au/

SAD
Grenland
Francuska Gvajana
Guadeloupe
Martinik
Britanska devičanska ostrva
Turks i Caicos
Sveti Pierre i Miquelon
Farska ostrva
Gibraltar
Kukova ostrva
Kiribati
Maršalska ostrva
Federativne Države Mikronezije
Nauru
Palau
Francuska Polinezija

GLAMIRA INC
1321 Edgewater Dr Suite 5
Orlando, FL 32804, SAD

https://www.glamira.com/
service@glamira.com

Federalna komisija za trgovinu (FTC) - https://ftccomplaintassistant.gov

Turska

Glamira Internet ve Kuyumculuk San. Tic. A.S
Yenibosna Merkez Mah. Kuyumcular Sk. Port Plaza
Bahçelievler / İstanbul - Turska

https://www.glamira.com.tr

Veće za zaštitu ličnih podataka https://www.kvkk.gov.tr/

Norveška

Glamira Norge AS
Sørkedalsveien 6, 0306 Oslo, Norveška

https://www.glamira.no

Ujedinjeno Kraljevstvo

GLAMIRA UK LTD
1 Fore Street Avenue London EC2Y 9DT
Ujedinjeno Kraljevstvo

https://www.glamira.co.uk/

13. Pristanak na Opšta pravila i uslove korišćenja

(a) Prodavac zadržava pravo da promeni ova Opšta pravila i uslove korišćenja dajući kupcu obaveštenje niminum 2 nedelje pre nego što promene stupe na snagu. Ovo obaveštenje će biti u formi objave izmenjenih Opštih pravila i uslova korišćenja na GLAMIRA.rs sajtu, uz naveden datum kada promene stupaju na snagu.

(b) Ako kupac ne prijavi svoje protivno mišljenje o promenama u okviru od 2 nedelje od njihove objave, izmenjena pravila i uslovi korišćenja će se smatrati prihvaćeni. Molimo imajte u vidu: Period obaveštenja od 2 nedelje će biti striktno poštovan.

14. Finalne odredbe

(a) Važi zakon Republike Bugarske, sa izuzecima zakona o kupovini UN. Za kupce koji ne uđu u ugovor radi profesionalne ili prodajne svrhe, ovi zakoni važe samo ako zaštita pružena od strane obaveznih odredbi zakona države u kojoj je kupac naseljen nije povučena.

(b) Ako je kupac poslovno lice, legalni entitet pod javnim pravom, ili javnim posebnim sredstvima, ekskluzivno mesto nadležnosti ukoliko dođe do rasprave je nadležan sud na teritoriji mesta prodavčevog poslovanja, osim ako je ugovorena alternativna nadležnost. Prodavac takođe ima pravo da tuži ugovornu stranu na njegovom prebivalištu ili mestu privrednog suda.