Učitavanje...

Više o dijamantima

Više o dijamantima

Na grčkom – adámas – što znači neuništiv. Dijamanti su najstariji dragulji i najtvrđi materijali na zemlji, koji se, pored ostalog, koriste i u dekorativne shrhe. Dijamanti se sastoje od atoma ugljenika, raspoređenih u pravilnu kristalnu rešetku, koji su se formirali pre više miliona godina pod ogromnom toplotom (oko 1,250° C) i visokim pritiskom (40-60 atmosfera) na dubini od 150-200 km, u rastopljenom grotlu tečne lave. Vulkanske erupcije izbacile su ove kristale na površinu zemlje. Većina dijamanata su stariji od 100 miliona godina.

4C Dijamanta

Karat

Jedinica težine kojom se meri dijamant. 1 karat je 1/5 grama (0.2 g). Jednokaratni dijamant teži 100 poena. Ct je skraćenica.

Rez dijamanta

Dijamanti u ovom rangu su na vrhu svih ocena i veoma su retki zbog savršene interakcije njihovih faceta i i svetlosti. Ovi dijamanti najbolje reflektuju svetlost i najviše se sjaje među svim kategorijama dijamanata.

Diamond Cut Signature

Dijamanti ovog ranga imaju najvišu ocenu reza. Interakcija faceta pokazuje dobar balans i dostavlja vatru i svetlinu dijamanta.

Diamond Cut Ideal

Dijamanti ovog ranga proizvode blagu vatru i sjaj u poređenju sa idealnim rezom dijamanata i dostavljaju blagi sjaj u odnosu na idealni rez dijamanata i proizvode blago zatamnjenje.

Diamond Cut Very Good

Dijamanti u ovom rangu reflektuju ograničenu svetlost i sjaj.

Diamond Cut Good

Jasnoća kamena dijamanta

Ova skala jasnoće se proteže od besprekornih do unutrašnje besprekornih. Ovi dijamanti ne sadrže nikakve inkluzije. Unutrašnje besprekorni dijamanti mogu sadržati samo blede spoljašnje mrlje, koje se mogu ukloniti ponovnim poliranjem. Besprekorni i unutrašnje besprekorni dijamanti su veoma retki.

Jasnoća kamena dijamanta FL - IF

Dijamanti ove jasnoće mogu sadržati vrlo, vrlo blede inkluzije, koje je veoma teško pronaći pod 10X uveličavajućem ogledalu i nisu vidljive golim okom.

Jasnoća kamena dijamanta VVS1 - VVS2

Dijamanti ove jasnoće sadrže veoma blage manje inkluzije koje se mogu uočiti pod 10X uveličavajućim ogledalom i nisu vidljive golim okom.

Jasnoća kamena dijamanta VS1 - VS2

Dijamanti u ovoj grupi jasnoće sadrže blage inkluzije koje se mogu uočiti pod 10X uveličavajućim ogledalom.

Jasnoća kamena dijamanta SI1 - SI2

Dijamanti sadrže blage inkluzije , primetne su pod stepenovanim 10X uveličanjem i vidljive su golim okom ispitivanjem na blizinu.

Jasnoća kamena dijamanta I1

Dijamanti sadrže očigledne inkluzije koju mogu uticati na sjaj dijamanata. Inkluzije na ovim dijamantima su vidljive golim okom.

Jasnoća kamena dijamanta I2 - I3

Boja dijamanta

D dijamanti su najfinije bele boje i bezbojni; prvorazredne boje i najveće vrednosti.

Boja dijamanta D

E dijamanti su drugorazredne boje na skali „bezbojnosti“. E dijamanti se smatraju da su retke bele boje i izuzetne finoće.

Boja dijamanta E

F dijamanti su na poslednjem mestu na skali „bezbojnosti“ i smatraju se retkim i finim belim dijamantima.

Boja dijamanta F

G dijamanti su na prvom mestu „skoro bezbojne“ skale; veoma su cenjeni. Sadrže blage tragove bele boje.

Boja dijamanta G

H dijamanti su na „skoro bezbojnoj“ skali i blago su obojeni. Boja H dijamanata se može primetiti samo kada se uporedi sa drugim bezbojnim dijamantima.

Boja dijamanta H

I dijamanti su blago nijansirani i smatraju se „skoro bezbojnim“. Blaga boja se može pronaći na i dijamantima.

Boja dijamanta I

J dijamanti se smatraju poslednjim na skali „skoro bezbojnih“ ocena. Blaga bela boja se može pronaći na J dijamantima.

Boja dijamanta J

Bledi bezbojni dijamanti su na skali od K do Z i smatraju se obojenim koliko i obojeni dijamanti; od bledo žute do žute.

Boja dijamanta KZ

ŠTA JE SERTIFIKAT DIJAMANTA?

Dizajnirajte svoj proizvod

Dijamanti su prirodni kamenovi i svaki dijamant ima jedinstvene unutrašnje i spoljne karakteristike. Uz veličinu i boju, oznake unutar dijamanta takođe određuju njegove karakteristike. Vrednost dijamanta je bazirana na kombinaciji ovih kvaliteta.

Četiri važne karakteristike koje se koriste da se klasifikuje dijamant su poznate kao 4C dijamanta, Boja (color), Jasnoća (clarity), Rez (cut) i Karat (carat). Ove karakteristike procenjuju profesionalci i detaljno su dokumentovane. Ovaj dokument se naziva izveštaj o oceni ili sertifikat o dijamantu. Sertifikati o dijamantu su važni jer pokazuju kvalitet i vrednost dijamanta u Vašem nakitu.

GL SERTIFIKOVANI DIJAMANTI

Dizajnirajte svoj proizvod

Svi GL dijamanti su pažljivo odabrani od potpuno pouzdanih dobavljača dijamanata u zemljama učesnicama Kimberlej Procesa. GL sertifikovani dijamanti su H boje, VS jasnoće i vrlo dobrog reza. GLAMIRA dobavlja GIA sertifikovane dijamante, kao i GL sertifikovane dijamante.

GIA SERTIFIKOVANI DIJAMANTI

Dizajnirajte svoj proizvod

Postoji mnogo lokalnih i međunarodnih instituta za ocenjivanje koji daju sertifikate dijamanata poput GIA, HRD, IGI, AGS, itd. GIA (Američki gemološki institut), neprofitni institut u polju gemologije je najpoznatiji i najpoštovaniji institut za ocenjivanje dijamanata na svetu. GLAMIRA Vam daje izbor da naručite proizvod sa GIA sertifikovanim dijamantom, gde možete da personalizujete boju, jasnoću i rez dijamanta po želji.