Annabel Pesant X GLAMIRA kolekcija
 

Cristina Surdu X GLAMIRA kolekcija
 

Eliza Armand X GLAMIRA kolekcija
 

Iryna Fedchenko x GLAMIRA kolekcija
 

Isabel Tonelli X GLAMIRA kolekcija
 

Rachele Moscatelli X GLAMIRA kolekcija
 

Sonia Marí Andrés X GLAMIRA kolekcija
 

Lee Ann Wiemers X GLAMIRA kolekcija
 

AuthenticChica X GLAMIRA kolekcija
 

Desirée Santana X GLAMIRA kolekcija
 

Julia Mateian X GLAMIRA kolekcija
 

Malika Mydailyfdose X GLAMIRA kolekcija